AGENDA

 

 

(Voorlopig) programma 2020:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  6 Januari:     Eerste repetitie in het nieuwe jaar

13 januari:      Jaarvergadering in De Zandpoort 

20 januari:      Jaarlijkse k√∂pkesmert van het Gilde; geen repetitie

21 maart:        Repetitiedag 

4 mei:             Dodenherdenking Vierlingsbeek samen met Zangver. Vondel en Harmonie

31 mei:           Openluchtmis Groeningen samen met Gilde

6 juli:              Laatste repetitie voor de zomervakantie

10 juli:            Koorafsluiting; zomervakantie

1 oktober:       Bloemenasctie

.. oktober:       (Concert)-reis

24 december:  Nachtmis Groeningen 22.30 uur