Welkom

Hartelijk welkom op de website van het Groenings Koor.

Gemengde Zangvereniging Groeningen is opgericht in 1946. Een aantal jaren geleden is deze naam  gewijzigd in het GROENINGS KOOR

Het koor telt momenteel 38 leden. We repeteren op maandagavond in OJC GRYPHUS in Vierlingsbeek van 19.45 tot 21.45 uur. Er wordt serieus en intensief gewerkt. We streven goede kwaliteit na, maar er is ook voldoende ruimte voor gemoedelijkheid en onderling contact

De dirigent is Sjraar Klaassens uit Venlo en vaste begeleider op de piano is Frans Stegers uit Vierlingsbeek

Het repertoire van het koor is zeer breed . We proberen zoveel mogelijk genres en stijlen te bereiken. (Zie tab: “ Repertoire”). In overleg met de muziekkommissie wordt zoveel mogelijk getracht variatie in de nummers aan te brengen.,

Regelmatig worden concerten georganiseerd al dan niet op uitnodiging van andere koren. Tevens wordt getracht om elke 3 jaar een concertreis te organiseren.

Een vaste dorpsactiviteit die elk jaar gehouden wordt is de openluchtmis op eerste Pinksterdag gehouden in samenwerking met Het Groenings Gilde.

=================================================================

Deze website is verdeeld in diverse rubrieken waar u info kunt vinden over o.a. de agenda, optredens, repertoire, foto’s, video’s  e.d.

Mocht u interesse hebben om eens een repetitie bij te wonen, kom dan gerust langs op een van de repetitie-avonden op maandag in OJC Gryphus. U kunt ook contact opnemen met een van de bestuursleden of via het contactformulier van onze website    www.groeningskoor.nl

U BENT VAN HARTE WELKOM !!